Loodijad

neljapäev, november 24, 2005

XIV nädal,16 november

Kell oli ilmselt kusagil pool 12 pühapäeva öösel/õhtul, kui helistas Mart ja teatas, et nüüd on käega korras - lasin kipsi panna! Nuta või naera, no ikka juhtub. Edastatud teade kandis endas teistki sõnumit. Hommikune väljasõit jääb ära... Saigi kaua magada.

Kolmapäevaks aga organiseeriti kordusmõõtmised üle Sauga jõe. Tõsi, ka metoodikat oli oluliselt täiendatud. Kohale oli kutsutud kaks mõõtmisgruppi. Miks üldse? Esiteks juba seetõttu, et ilmajaam esmakordsel mõõtmisel siinkirjutaja tähelepanematuse tõttu andmeid ei registreerinud. Ja teisalt, kui uuesti, siis ka metoodiliselt läbimõeldumalt. Millised olid tulemused ja kas selline katsetamine järelduste tegemiseks piisavalt materjali andis ei oska siinkohal hetkel kommenteerida... ? Võibolla hiljem.

Kolmapäeva hommik ja kogunemine vaiksel kõrvaltänaval. Juhtnööride saamine ja tegevuskava arutamine. Lattide kontroll ja jõe äärde. Mitte kalale :), vaid vaatlusi tegema.


Sauga jõgi lahutamas kahte punti, kes püüdsid sünkroonselt üle jõe mõõtmisi teha. Arvi esiplaanil ja Andres teisel kaldal. Mis siis toimub? Teada on, et käiku nivelleeritakse edasi- ja tagasisuunas, vastavalt kas hommiku- (AM) või õhtupoole (PM) ja et sektsioonis on paarisarv jaamu. Ning et igas jaamas peavad õlad olema võrdse pikkusega ja kõrguskasvu arvutamiseks jaamas tuleb teha neli lugemit, kaks kummalegi latile. Ja veel ja veel... Kokkuvõttes pole tegu juhuslikkusega, vaid väljakujunenud metoodikaga, mis peab tagama mõõtmiste sümmeetrilisuse ja looma kogutud andmetele võrdlusmomendi. Loodusliku takistuse puhul nagu jõgi, kus jaam on jõe kaldal ning üks õlgadest vaatab pikalt üle veekogu on printsiip häiritud. Tingimused on erinevad ja kuidas käitub, kuhu murdub jne viseerimiskiir jõe kohal on raske hinnata. Selleks siis kaks apastraati:) Kusjuures mõlema pilliga vaadati vastakuti kummaltki poolt kallast... Ja veel. Lisaks nivelliti sama sektsioon üle silla kah veel. Välitööd on praeguseks tehtud, analüüs...?Muide jõevee temperatuur registreeriti samuti. Tervitused Sulle Anton :) (Teiselpool kallast, aparaadist ja Andresest paremal)
Kui mõõtjate ülesandeks oli kokkulepitud ajaks kohale ilmuda, siis ettelööjad ehk käigu insenerid olid platsis juba päev-kaks varem. Andrese juhtimisel otsiti sobivaid lahendusi trassi valikul. Muide eelmine päev oli üsna tormine ja vihmane ning veetase jões oli tubli meetri võrra kõrgemal tavapärasest. Ilmaennustus mäletatavasti lubas jaanuaritorm VOL 2 kordumist. Õnneks nii hullusti ei läinud. Aga põhjust sõbra õlalt tuge otsida võis ikka - kas jaamad ikka on paigas ja kas õlad on täpselt maha märgitud jne? Oli.Aasta siis oli 1988 kui Eesti NSV Ülemnõukogu otsustas vastu võtta deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest. Et siis riiklik tähtpäev ja lipuheiskamise päev. Taassünni päev.

Kaunistagem Eesti kojad kolme kodu-värviga,
mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda.Tegemist pole Lendava Hollandlasega, vaid usinate Pärnu kaluritega, kes kaotatut tormipäeva tagasi teevad. Maabuvad parasjagu kalalastiga Sauga jõe suudmes...


Veetasemest ja tormist on juba juttu olnud. See kroonitud pea Siimu silla sambal olla old poolenisti vee all.


Juba oleme teel Tartu poole. Enne veel põikame Arvi&Co poolt Torist läbi, et teha vajalikud andmetöötluse toimingud. Ja lahkume teadmisega, et Sel nädalal me enam ei loodi. Me ei teadnud siis veel, et ka järgmine nädal meie pundist asja ei saa. Ja oligi võibolla hea, sest...


muidu oleks meile Bloodhound Gangi elik verekoerte või siis grupi verejanuliste tüüpide poolt kesta peale antud:) See sõnum oleks vabalt võinud realiseeruda, sest jäid nad ju üksi mõõtma. Aga saime tervetena tulema...